PAR MUMS

Nebija viegli piemeklēt klubam atbilstošas telpas, jo darbības specifika nosaka gan telpu lielumu, gan nodrošinājumu ar komunikācijām. Ideja par kluba dibinašanu radās 2011.gadā. Gadu vēlāk biedrība „KAMAKURA-MMA” tika reģistrēta un sākās aktīvais darbs pie idejas īstenošanas.


Nebija viegli piemeklēt klubam atbilstošas telpas, jo darbības specifika nosaka gan telpu lielumu, gan nodrošinājumu ar komunikācijām.


Labākā varianta meklējumos R. Romanovskis vērsās Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldē, kur viņam tika piedāvātas telpas Dobeles ielā 62A. Šīs telpas tika izvēlētas pēc vairākiem kritērijiem: atrašanās vieta, telpu lielums, infrastruktūra un telpu neatkarība.


Divu gadu garumā notika darbs pie telpu labiekārtošanas, ieskaitot kapitālo remontu pēc visiem Eiropas standartiem.


Sākot ar 2014. gada decembri klubā notiek regulāri treniņi.

 

  Edmunds
  Ķirsis

  Prezidents/MMA treneris
  Roberts
  Romanovskis

  Viceprezidents
  Jānis
  Klovāns

  Valdes loceklis